Sınavlar Hakkında

Çocuk Konservatuvarı Sınavı
Bu sınava ilkokul 1. sınıfa ve 2. sınıfa başlayan çocuklar girebilmektedirler. Duyuş sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Eğitim 2 yıl sürmektedir. İstanbul ilinde sadece iki üniversitede “Çocuk Konservatuvarı” vardır. Bunlardan biri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, diğeri de Maltepe Üniversitesi Konservatuvarıdır.

Yarı Zamanlı Konservatuvar Sınavı
Giriş Koşulları:
1. İlköğretim 3. veya 4. sınıfa geçmiş olmak,
(Bu sadece Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı için geçerlidir. İstanbul Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesinde ise sınıfa göre değil, yaşa göre alım yapılmaktadır ve şartlar okullara göre değişkenlik göstermektedir.)
2. Genel sağlık durumu elverişli olmak,
3. İlan edilen süre içinde aday kaydıyla ilgili işlemleri eksiksiz ve doğru olarak tamamlamak ve ilgili birime teslim etmek,
4. İlan edilen gün, yer ve saatte kabul sınavlarına girmek,
5. Bazı okullarda bir, bazı okullarda iki aşamalı olan sınavlarda başarı göstermek.

1. Aşama (Duyuş Sınavı): Aday sınav komisyonu tarafından piyano ile çalınarak verilecek  tek, iki ve üç sesli akor, tek sesli ezgiyi sesle, ritimleri vuruşla tekrar ederek duyuş, hafıza,  kavrayış, müzikal ve sanatsal yeteneklerine ilişkin soruları yanıtlar. (Bazı okullara şarkı da hazırlanması gerekmektedir.)

2. Aşama (Çalgı Uyumluluk Sınavı): 1. Aşama Duyuş Sınavını geçen adaylar, 2. Aşama sınavına katılırlar. Sınav komisyonu duyuş sınavlarını geçen adaylara fiziksel  uygunlukları ve sanat dalı kontenjanlarını dikkate alarak en uygun çalgıyı belirler. Aday, sınav komisyonunun genel kültür, sanat, müzik üzerine sorabileceği çeşitli soruları yanıtlar ve adayın daha önceden akademik anlamda eğitim aldığı bir çalgı varsa çalabilir, yoksa daha önceden hazırladıkları bir şarkıyı seslendirebilir. (2. Aşamada, 1. Aşamada sorulan soruların benzerleri sorulmaktadır. Her iki aşamayı da geçen öğrenciler, okula kayıt yapmaya hak kazanır.)

İstanbul ilinde sadece İTÜ Devlet Konservatuvarında yarı zamanlı eğitim bulunmamaktadır.

Tam Zamanlı Konservatuvar Sınavı
Giriş Koşulları:
1. İlköğretim 4. sınıfı bitirmiş, Ortaokul 5. sınıfa geçmiş olmak.
2. Genel sağlık durumu elverişli olmak,
3. İlan edilen süre içinde aday kaydıyla ilgili işlemleri eksiksiz ve doğru olarak tamamlamak ve ilgili birime teslim etmek,
4. İlan edilen gün, yer ve saatte kabul sınavlarına girmek,
5. Yapılacak iki aşamalı sınavda başarılı olmak gereklidir.

1. Aşama (Duyuş Sınavı): Aday sınav komisyonu tarafından piyano ile çalınarak verilecek  tek, iki, üç ve dört sesli akor, tek sesli ezgiyi sesle, ritimleri vuruşla tekrar ederek duyuş, hafıza,  kavrayış, müzikal ve sanatsal yeteneklerine ilişkin soruları yanıtlar.

2. Aşama (Çalgı Uyumluluk Sınavı):
1. Aşama Duyuş sınavını geçen adaylar II. Aşama sınavına katılırlar. Sınav komisyonu duyuş sınavını geçen adaylara fiziksel uygunluk ve sanat dalı kontenjanlarını dikkate alarak en uygun çalgıyı belirler. Aday, komisyonun duyuş, koordinasyon, algı, genel kültür ve sanatla ilgili sorabileceği çeşitli soruları yanıtlar. Adayın yapılacak mülakatta konservatuvar eğitimi ve mesleğinin gerektirdiği özellikler açısından olumlu izlenim bırakması beklenir.  Aday daha önceden akademik anlamda eğitim aldığı bir çalgı varsa çalabilir, yoksa daha önceden hazırladıkları bir şarkıyı seslendirebilir. (2. Aşamada, 1. Aşamada sorulan soruların benzerleri sorulmaktadır. Her iki aşamayı da geçen öğrenciler, okula kayıt yapmaya hak kazanır.)

İstanbul ilinde tam zamanlı eğitim veren kurumlar İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarıdır. Maltepe Üniversitesinde Tam Zamanlı Eğitim bulunmamaktadır.

Koro Sınavı
Ülkemizde Konservatuvar Koroları ve Özel Korolar bulunmaktadır.
Aday hangi koroya katılmak istiyorsa o koronun açtığı sınavların içeriklerine göre hazırlanmalıdır. Konservatuvar sınavlarında olduğu gibi koro seçmelerinde de tek ses, iki ses, ritim, melodi, şarkı söyleme, metin okuma vb. aşamalar bulunmaktadır.
Her koronun belirlediği yaş aralıkları farklılık gösterebilir.

Müzik Fakültesi Sınavı
1. Aşama – Müziksel İşitme Sınavı:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı olarak yapılacak bu basamakta bireysel olarak sınava alınacaklardır. Sınavda aşağıdaki alt boyutlar ölçülüp değerlendirilecektir.
a) İki Ses b) Üç Ses c) Dört Ses d) Ezgi e) Ritim
2. Aşama – Müziksel Söyleme Sınavı:
Bu sınavda adayın, ses özellikleri ve belirlenen parçalar çerçevesinde sesini kullanabilme yeteneği ölçülecektir. Müziksel Söyleme Sınavı’nda ilk olarak bütün adaylardan, doğru ve temiz bir sesle; anlaşılır bir Türkçe ve doğru bir telaffuzla İstiklal Marşı’nı okumaları istenecektir. Adaylar İstiklal Marşı dışında, ayrıca en az biri Türk Halk Müziği veya Türk Sanat Müziği eserlerinden olmak üzere, kendilerinin belirleyeceği iki eser daha seslendireceklerdir. Türk Halk Müziği veya Türk Sanat Müziği eserlerinin geleneksel tarzda (üslup, tavır) icra edilmesi gerekmektedir.
Adayların bu sınavda göstereceği başarının ölçülmesinde; seslerinin özellikleri ile
seslendirmiş oldukları eserlerin doğru, temiz söylenilmesi ve yorumlanması olmak üzere iki kriter dikkate alınacaktır.
3. Aşama – Müziksel Çalma Sınavı:
Bu sınavda adayın müziksel çalma becerisi ölçülür. Aday en az biri Türk Halk Müziği veya Türk Sanat Müziği eseri olmak üzere, çalgılarının niteliğine göre kendisinin belirleyip hazırlamış olduğu toplam iki eseri seslendirecektir. Türk Müziği eserlerinin geleneksel tarzda (üslup, tavır) icra edilmesi gerekmektedir. Çalgıları Türk müziği ses sistemine tam olarak uymayan adaylar, çalgılarıyla seslendirebilecekleri uygunlukta Türk müziği eserleri seçmelidirler. Müziksel Çalma Sınavının değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulacaktır:
Doğru ve Temiz Çalma: İcra sırasında çalgıdan doğru ve temiz ses elde edilmesi, entonasyon ve zamanlama becerileri,
Teknik Düzey: İcradaki teknik becerilerin düzeyi ve uygulanması,
Müziksel Yorum: Çalgıdan duyarlı, etkili ses elde edilmesi ve eserin müziksel çalınması,
Eserin Düzeyi: Adayın çalacağı eserin düzeyi ve güçlük derecesi değerlendirilecektir.

Not: Bu içerik örnek amaçlı Gazi Üniversitesinin web sitesinden alınmıştır. Sınav içerikleri her okula göre değişkenlik gösterebilir. Aday hangi okula girmek istiyorsa eğitmeni ile birlikte o okulun şartlarını araştırıp ona göre hazırlanacaklardır.

Tiyatro Sınavı
Giriş Koşulları:
a) 21 yaşını geçmemiş olmak (Yıl olarak),
b) Lise mezunu olmak,
c) Konservatuvar dışı lise mezunu olanların ön kayıt için Üniversite Senatosunca o yıl için belirlenen TYT puanını almış olmak,
d) Adayın kesin kayıt yaptırması için yapılacak iki aşamalı sınavlara fiilen katılması ve başarılı olması gerekmektedir.

İçerik:
1 Aşama: Oyunculuk Yetenek Sınavı: Bu sınavda tiyatro edebiyatının klasik ya da çağdaş oyunları
arasından:
a) Kendi seçtiği komedi tiradını oynar,
b) Kendi seçtiği dram tiradını oynar,
c) Sınav komisyonunun sorularını yanıtlar.
2 Aşama: Oyunculuk Düzey Sınavı: Bu sınava girebilmek için Oyunculuk Yetenek Sınavında başarılı
olmak gereklidir. Bu sınavda aday:
a) Tiyatro ASD tarafından verilen zorunlu parçayı/parçaları oynar,
b) Tanınmış bir şairin şiirlerinden birini ezberden okur,
c) Kulak sınavında tek ses, ezgi, iki ses, üç sesli akor ve ritm duyuşuna ilişkin sorulara yanıt verir,
d) Sınav komisyonunca verilen fiziksel koordinasyon egzersizlerini yapar,
e) Sınav komisyonunun sorularını yanıtlar.

Not: Bu içerik örnek amaçlı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı web sitesinden alınmıştır. Sınav içerikleri her okula göre değişkenlik gösterebilir. Aday hangi okula girmek istiyorsa eğitmeni ile birlikte o okulun şartlarını araştırıp ona göre hazırlanacaklardır.

Opera Sınavı
Giriş Koşulları:
a) Devlet Konservatuvarı lise devresi mezunu ya da dengi okul mezunu olmak,
b) Konservatuvar dışı lise mezunu olanların ön kayıt için Üniversite Senatosunca o yıl için belirlenen TYT puanını almış olmak.
c) Adayın yapılacak 3 aşamalı sınavda başarılı olması gerekmektedir. (Aşamaların sayısı ve içeriği okula göre değişkenlik gösterebilir)

İçerik:
1-Ses Yetenek Sınavı: Bu sınavda aday, kendi seçtiği, Antik Arya, Lied, Napoliten ve benzeri formlardan “2 Eseri” ezbere seslendirir. Sınav komisyonu gerekli görürse öğrenci adayına “Ses Egzersizleri” yaptırılır. (Sınava girecek olan aday sınav komisyonuna sunacağı eserlerin notalarını
getirmekle yükümlüdür.)
2-Duyuş Sınavı: Bu sınavda aday tek ses, ezgi, iki ses, üç sesli akor ve ritim duyuşuna ilişkin soruları yanıtlar.
3-Ses Yetenek Sınavı: Bu sınavda aday, kendi seçtiği, Antik Arya, Lied, Napoliten ve benzeri formlardan “3 Eseri” ezbere seslendirir. Sınav komisyonu gerekli görürse öğrenci adayına “Ses Egzersizleri” yaptırılır. Müzik eşliğinde ve müziksiz doğaçlama yapar ve sınav komisyonunun sorularını yanıtlar. (Sınava girecek olan aday sınav komisyonuna sunacağı eserlerin notalarını getirmekle yükümlüdür.)

Not: Bu içerik örnek amaçlı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı web sitesinden alınmıştır. Sınav içerikleri her okula göre değişkenlik gösterebilir. Aday hangi okula girmek istiyorsa eğitmeni ile birlikte o okulun şartlarını araştırıp ona göre hazırlanacaklardır.