Amacımız

İnsan doğumundan ölümüne kadar bir ses atmosferi içinde yaşar. Bu doğal süreç içerisinde kendini eğitim süreçlerinin de içerisinde bulur. Toplumun bireylerinin iyi yetiştirilmesi kendisine, yaşadığı çevreye ve bağlı bulunduğu topluma faydalı hale getirilmesi gereği günümüzde daha da önem kazanmış ve bir bakıma temel bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bireylerde olumlu yönde davranışların oluşturulması ve istendik davranış değişikliğinin meydana getirilmesi, eğitimle mümkün olmaktadır. Öğretmen, bireylerin yetiştirilmesinde eğitim sisteminin en önemli halkalarından birini oluşturur. İnsanın eğitim amacıyla bilgi edinmesi, beceri kazanması, tutum geliştirmesi, değerler kazanması, çevresindeki varlıkları tanıması, olay ve olgular arasında ilişki kurması, öğretmen aracılığı ile mümkün olabilmektedir.

Eğitim kadromuzla birlikte konservatuvar adayı çocuklarımız ve gençlerimize en doğru yaklaşımla destek olmak, onların müzikal gelişimine katkı sağlamak ve çıktıkları bu yolda hedeflerine ulaşabilmelerini sağlamak en büyük gayemizdir.


M&G Konservatuvara Hazırlık Ailesi